Type:
Bottlenose-fanger,skonnert. Skrog av tre.
Off.no:
Flagg (flag):
NOR
Havn(port):
Sandefjord
Byggeår (year built):
1883
Bnr (Sno).:
14
Bygger (yard):
Rødsverven (Framnæs mek.Verksted), Sfj
Eier (owner):
Christen Christensen, Sandefjord
Klasse (Class).:
Tonnasje (Tonnage):
65 rt
Fremdrift (propulsion):
Seil (sail).
Historikk:
1883 Bygget som skonnert HAABET på Rødsverven (senere A/S Framnæs mek.Værksted), Sandefjord av Christen Christensen
for regning av Svend Foyn som hadde tenkt å sette den inn i torskefisket på Newfoundland. Pris Kr. 40.000.
1889 Solgt til A/S Oceana (Chr.Christensen som disponent.
1897 Innkjøpt igjen av Chr.Christensen for å benyttes til fangst av bottlenose hval frem til 1899.
1902 Solgt til C.J.Evensen som overdro en 1/2-part til Thor Dahl
1923 Solgt til Færøyene for Nkr. 6.000. Den ble satt inn i torskefisket i farvannet rundt Island