Mannskap 64/65

Skytter  Ansgar Flaatten,  Cape Town

Fører  Rolf Gulbrandsen,  Nøtterøy

Overstyrmann  Ragnar Aas,  Stokke

1. styrmann  Per Gunnar Gulbrandsen,  Sandar

Telegrafist  John Høgelid,  Svelvik

Stuert  Thorbjørn Kristiansen,  Sandar

Maskinsjef  Einar Brun Karlsen,  Sandar

1. maskinist  Ole G. Gulliksen,  Hedrum

2. maskinist  Martin Andersen,  Sandar

Elektriker/motormann Knut Lindstrøm,  Sandar
 

Mannskap 65/66

Skytter  Elling Nilsen,  Råde.

Fører  John Edvardsen,  Råde.

Overstyrmann  Thorstein Pettersen,  Sandefjord.

1. styrmann  Knut Henriksen,  Råde.

Stuert  Thorbjørn Kristiansen,  Sandar.

Telegr./asdicmann  Tore Wiksten,  Larvik.

Maskinsjef  Einar Brun Karlsen,  Sandar.

1.maskinist  Ole G. Gulliksen,  Hedrum.

2.maskinist  Martin A. Andersen,  Sandar.

Elektriker  Sven Trygve Nicolaysen,  Nøtterøy.

Mannskap 66/67

Skytter  Martin Olsen,  Onsøy. 

Fører  Herleif Nilsen,  Brunianes.

Overstyrmann  Rolf Ingebretsen,  Råde.

1. styrmann  Knut Henriksen,  Råde.

Stuert  Leif Thonsen,  Hedrum.

Radiooff./asdicmann  Tore Wiksten  Tjølling.

Maskinsjef  Øivind A. Johansen,  Sandar.

1. maskinist  Ole G. Gulliksen,  Larvik.

2. maskinist  Martin Andersen,  Sandar.

Elektriker  Frank Dugbø,  Sandar